Kötelező biztosítás tájékoztató

Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani.
Lényege, hogy egy baleset során a másnak okozott kárt nem közvetlenül a károkozó fizeti meg, hanem annak biztosítója téríti a károsult felé.

Kinek kell kötelező biztosítást kötni?

Szerződéskötésre kötelezett: a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, illetve a gépjármű tulajdonosa.
Amennyiben nincs üzembentartó bejegyezve, akkor a mindenkori tulajdonosnak kell a kötelező biztosítást megkötni. Ha a tulajdonos és az üzembentartó személye nem azonos, akkor a KGFB-t csak az üzembentartó kötheti meg. Amennyiben év közben üzembentartó bejegyzésére kerül sor, akkor az üzembentartói bejegyzéssel a tulajdonos által kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnik, és az üzembentartónak kell arról gondoskodnia.

Bonus Malus rendszer

A gépjármű-üzembentartókat ún. bonus-malus osztályba kell sorolni, és az abban elért fokozatuk alapján kerül sor a biztosítási díj megállapítására. A biztosító díjkedvezménnyel honorálja az üzembentartó kármentességét. Minél magasabb fokozatba kerül, annál kedvezőbb feltételekre számíthat.
A már megszerzett bonus fokozatot élő biztosítási szerződésről nem lehet átvinni az üzembentartó másik meglévő, vagy újonnan vásárolt gépjármű biztosítására.

Szolgáltatási összeg

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az okozott károkat egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén 1.220.000. eurónak megfelelő forint összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén 6.070.000. eurónak megfelelő forinti összeghatárig térít.

Területi hatály

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás területi hatálya az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országaira terjed ki, amelyek nemzetközi irodájával magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.

Forgalomból való kivonás, KGFB szüneteltetése

Amennyiben a gépjárművet ideiglenesen kivonja a forgalomból, lehetősége van a szerződés, ezáltal a díjfizetés szüneteltetésére. A szünetelés a kivonás napjától, a szünetelés lejáratának napjáig, de legfeljebb 1 évig tarthat.

Iroda

1203, Budapest, Szent Erzsébet tér 9.

Nyitvatartás:
Kedd – Szerda – Csütörtök: 09:00-12:00, 13:00-16:00

Elérhetőség

Social